Site Reliability Engineer

sinu töö hoiab meie süsteemid käimas!

Meie IT võrgu digitaliseerimise meeskonda on oodatud üks asjalik SRE (Site Reliability Engineer). Meie meeskond on omanikuks ja vastutab Elektrilevi süsteemide ja platvormide eest. 

Meiega koos haldad igapäevaselt erinevaid süsteeme ja andmebaase, et need töötaksid optimaalselt ja vastaksid meie klientide ja tootetiimide nõuetele. Teed enda ja meeskonna tööd efektiivsemaks läbi automatiseerimise, dokumenteerimise ja muude arenduste. Saad sügaval tasemel aru meie platvormide seisundist läbi seiramise ja analüüsi. Edendad uute lahenduste ehitamist oma valdkonnas valides selleks sobivad tehnoloogiad, arhitektuuri ja tehes vajadusel koostööd teiste meeskondadega. 

Meie meeskonnas on avatud õhkkond ning see koosneb entusiastlikest spetsialistidest, kes tahavad oma rollis kasvada ja jõuda järjest paremale tasemele. 

Meiega saad: 

 • olla ettevõttesisese IT kogukonna osaks ja töötada koos ekspertidega, kellel on erinev taust ja oskused; 

 • mitmeid võimalusi arendada oma oskusi ning saada oma ala tipuks; 

 • huvitava ja mitmekülgse kogemuse IT-süsteemide arendusprojektide elluviimisel; 

 • kaasaegse töökeskkonna ja paindliku töökorralduse; 

 • 5 lisapuhkuse päeva peale esimest tööaastat; 

 • osa motiveerivast tulemustasusüsteemist. 

Ootame sind oma tiimi, kui:

 • oled uudishimulik, tulemustele orienteeritud ning valmis oma oskusi täiendama.

 • sul on head tehnilised teadmised Oracle või MS SQL andmebaasidest ja päringute kirjutamisest;  

 • tunned ja oskad kasutada jõudluse ja töökindluse monitoorimiseks vajalike rakendusi/tööriistu (Elasticsearch, Kibana, Prometheus, Grafana jne)

 • backup- ja taasteprotsesside kavandamine ja teostamine.

 • sul on teadmised Windows ja Linux operatsioonisüsteemist;

 • oled aktiivne lahenduste otsija ja valmis võtma vastutust; 

 • väljendad end hästi nii suuliselt kui kirjalikult; 

 • valdad väga heal tasemel eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas. 

Lisainfo

Asukoht: Tallinn, Tartu või Jõhvi. Osaline kaugtöö võimalus

Ootame sinu CV-d hiljemalt 04.08.2024

Kandideeri siin

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele positsiooni ja värbamisprotsessi kohta vastab värbamise ja töösuhete partner Geir Rindla-Nael .

Oleme roheteekonna teejuhid

Oleme Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte. Pakume inimestele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toodame energiat aina keskkonnasäästlikumalt. Oleme teejuhiks rohelise ja jätkusuutliku tuleviku suunas, muutes roheenergia kättesaadavaks ja tagades samas ka energia varustuskindluse. Meie koduturg on Soomest Poolani. Roheteekonnal õnnestumiseks on meie inimesed meie suurim väärtus – lahedad, targad ja pühendunud inimesed.